מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר- הכנה לשבועות

בחוקותי

ע"י: הרב ישעיהו הדרי