מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » נשא- הכנה לשבועות

במדבר- הכנה לשבועות

ע"י: הרב ישעיהו הדרי