מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בהעלותך

נשא- הכנה לשבועות

ע"י: הרב ישעיהו הדרי