מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שלח

בהעלותך

ע"י: הרב ישעיהו הדרי