מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » חוקת 1

קרח

ע"י: הרב ישעיהו הדרי