מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בלק 1

חוקת 2

ע"י: הרב ישעיהו הדרי