מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

מטות

ע"י: הרב ישעיהו הדרי