מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » אלול

דברים

ע"י: הרב ישעיהו הדרי