מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » חנוכה תרמ"ז 1

אושפיזין

ע"י: הרב ישעיהו הדרי