מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שקלים

חנוכה נר חמישי 5

ע"י: הרב ישעיהו הדרי