מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » זכור

שקלים

ע"י: הרב ישעיהו הדרי