מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » פרשת יתרו

זכור

ע"י: הרב ישעיהו הדרי