מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » פרק י'

תרייג מצוות ניתנו בסיני? - עמידה בקריאת עשרת הדברות

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר