מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פרק כ"ט

בירור ענין ה-'ניתלה בצדיק'

ע"י: הרב אריה שפירא