מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » יתרו

תכונות הבכורה והחומריות בעמ"י

ע"י: הרב אבנר ששר