מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ימי הכנה לצבא ה'תשע"ז

יתרו - אבי הגֵרים

ע"י: הרב אבנר ששר