מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » החיל והחוסן - הכנה לצבא ה'תשע"ז

הזיק הנשמתי כיסוד הלחימה

ע"י: הרב אבנר ששר