מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » חלק ב' - פרק שלישי - פסקה ח'

משמעות הצבא והיחס אל החילונים

ע"י: הרב אבנר ששר