מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תנועת המוסר ורבי ישראל סלנט

ייסורי הצדיקים

ע"י: הרב אריה שפירא