מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » הכנה לצבא ה'תשע"ז

מה ענין המשפטים לאחר מעמד הר סיני

ע"י: הרב אבנר ששר