מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » הכנה לצבא ה'תשע"ז

קדושת הדיבור בצבא

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי