מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פרק י"ב

לכל איש יש - אני בריה וחברי בריה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ