מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פרק כט'

סוד הגלגול

ע"י: הרב אריה שפירא