מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תרומה

הבכוריות לפני ואחרי יצי"מ

ע"י: הרב אבנר ששר