מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שירים והרקדה

השראת שכינה מתוך מתן תורה

ע"י: הרב אבנר ששר