מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » זכור

שאול ומלחמתו בפלשתים ומעידתו

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ