מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » התחפשות הזהות היהודית

עגל ,כרובים, קורבנות השאלות והפתרונות

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר