מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירוע היובל » שופר של אילו של יצחק - שופר קורא בהר הבית

אירוע היובל

ע"י: הרב ראובן טרגין