מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירוע היובל » טקס 50 שנה להקמת הישיבה בכותל הדרומי

אירוע היובל

ע"י: הרב ישעיהו הדרי