מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירוע היובל » פסח

בין פורים לפסח - גאולה לגאולה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר