מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פסח

מגיד- תוקף הבריאה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר