מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

סעודת ליל יום העצמאות

ע"י: הרב בנימין יגר