מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דרכנו

דרכינו - פרשת אחרי מות- קדושים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור