מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דרכנו

דרכינו - פרשת בחוקותי

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר