מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

שיחה ליום ירושלים

ע"י: הרב אריה שטרן