מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דרכינו

דרכנו על פי שיחות הרצי"ה - במדבר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר