מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

יום ירושלים של תורה

ע"י: הרב דוד לאו