מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

חשיבות לומדי תורה שמגנים של ישראל

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ