מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » לבניינה של הלכה

לבניינה של הלכה דש 7

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

MS Word להורדת השיעור