מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

השבת - עדות על מעשה בראשית

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור