מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » בין המצרים

בין המצרים ותעניות החורבן בראי הדורות

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר