מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירוע היובל » הקדמה לשיעורים בנושא פיתוח האישיות

אירוע היובל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר