מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כתבי הראי"ה

הקדמה ותחילת פיסקה א באורות ארץ ישראל

ע"י: הרב יוסף קלנר