מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » חודש אלול

שיחה לקראת בקשת סליחות

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר