מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

עצה טובה ליום הדין - לשוב בתשובה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור