מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » מסיבת עלייה

מסיבת עליה תשע"ח

ע"י: כללי