מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

האם יש מקום לגמישות ויתורים בעבודת ה'

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור