מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

לבן ורבקה - כך הנטילה וכח הנתינה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור