מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

להזהר בכבוד הבריות

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור