מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » פטירת הרב שטיינמן

שיחה לפי יציאה ללווית הרב שטיינמן

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר